Armand Basi

Hãng Armand Basi có 18 mẫu nước hoa trong những ghi chếp về nước hoa của chúng tôi. Phiên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1999 và mới nhất là vào năm 2016. Trong đó, nước hoa Armand Basi có 7 chai nước hoa nam, 8 chai nước hoa nữ. Những hương thơm của Armand Basi là sự hợp tác làm việc với các chuyên gia nước hoa như Olivier Cresp, Jean-Pierre Bethouart, Fabrice Pellegrin, Nathalie Lorson, Francis Kurkdjian, Sylvie Fischer, Alberto Morillas, Francoise Caron và Alienor Massenet.

Showing all 6 results