Coach

Hãng nước hoa Estee Lauder hiện có khoảng 23 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2007 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2014. Hãng Coach hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Honorine Blanc, Firmenich and Celine Barel.

Showing all 6 results