MEMO PARIS

Những nhà chế tạo nước hoa vĩ đại mang tất cả tài năng của họ để tạo ra nước hoa của chúng tôi. Memo Paris chia sẻ một tầm nhìn về các thành phần chất lượng cao, mong muốn được ngạc nhiên trước những cách kết hợp và cách tiếp cận mới, để tưởng tượng các tác phẩm theo một cách khác, như bộ sưu tập Cuirs Nomades đã thể hiện. Để làm được điều này, Memo Paris mang đến cho họ sự tự do sáng tạo tối ưu mà không hạn chế bảng màu của họ, trong một mối quan hệ tin cậy lâu dài. Với mong muốn không ngừng mở rộng, mở ra vũ trụ Memo Paris cho những thôi thúc mới và không ngừng mơ ước.

Showing all 16 results