Missoni

Missoni là hãng nước hoa Ý. Nước hoa Missoni có tổng cộng 16 chai , trong đó, Missoni có 4 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1981 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Missoni được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Maurice Roucel, Enzo Galardi, Quentin Bisch, Trudi Loren, Tristan Brando.

Showing all 12 results