Thomas Kosmala

Thomas Kosmala thách thức hiện trạng. Năng động nhất quán trong sáng tạo của anh ấy cũng như hình thức nghệ thuật chế tạo nước hoa luôn thay đổi.

Thomas Kosmala đã Cẩn thận pha trộn các nguyên liệu thô chất lượng cao nhất với các thành phần mới sáng tạo, nguồn cảm hứng được thu thập trong các chuyến du lịch của anh ấy – từ East End thời thượng của London đến bờ biển yên tĩnh của Bali.

Nhận thức được nhu cầu của từng thị trường – Thomas không chỉ có thể xem xét tác động những sáng tạo của mình – mà còn cả cách chúng ta ảnh hưởng đến xã hội cũng như cách sống và làm việc hài hòa trên khắp mọi nơi trên thế giới. Nước hoa Thomas Kosmala là một tác phẩm nghệ thuật được thể hiện lối sống của sự sáng tạo hiện đại, sắc sảo, tích cực.

Showing all 10 results