Nautica

Hiện tại Nautica có khoảng 20 loại nước hoa. Các phiên bản nước hoa sớm nhất đã được tạo ra vào năm 1992 và mới nhất là từ năm 2014. Nước hoa Nautica đã được thực hiện trong sự hợp tác với nghệ nhân nước hoa Harry Fremont, Maurice Roucel, Patricia Bilodeau và Michel Mane.

Showing all 6 results